Welsh Bagpipes - Pibau Cymreig

Gafin Morgan & Antwn Owen Hicks

Priodasau, Performiadau, Gorymdeithion a Gweithdai

Weddings, Performances, Parades and Workshops


Rydym yn arbenigo mewn cerddoriaeth pibyddio Cymreig ar gyfer pob achlysur a pherfformiad.  Mae'n bosib bwcio un pibydd neu ddeuawd, yn dibynnu ar eich gweithgaredd a chyllideb.

We specialise in Welsh bagpiping music for all occasions and performances. Bookings can be made for a solo piper or a duo depending on your event and budget.